Huisregels The Missing Link:

Jouw veiligheid is erg belangrijk voor ons. Daarom stelden we huisregels op die gelden voor alle bezoekers van The Missing Link. We gaan ervan uit dat je deze regels kent en naleeft.

TOEGANGSCONTROLE

Als bezoeker kan je gecontroleerd worden op drank-, drugs- en wapenbezit. Werk je niet mee aan deze controle, dan kunnen we beslissen om je de toegang tot The Missing Link te ontzeggen.

LEEFTIJD

Bezoekers van The Missing Link moeten minstens 16 jaar oud zijn. Personen jonger dan 16 krijgen geen toegang tot The Missing Link. Enkel bezoekers die een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) bij zich hebben, krijgen toegang!

DRANK EN DRUGS

De toegang kan geweigerd worden bij uiterlijke kenmerken van dronkenschap!

Personen die in het bezit en/of onder invloed zijn van soft- of harddrugs zijn niet welkom en worden geweigerd. We willen de gezondheid van onze bezoekers niet in gevaar brengen, daarom is drugsgebruik ten strengste verboden. Dit zowel binnen als buiten de muren van The Missing Link. In The Missing Link geldt een zero-tolerancebeleid waarbij geen enkel excuus wordt aanvaard.

AANSTOOTGEVEND GEDRAG

Personen die geweld plegen of uitlokken t.o.v. andere bezoekers, de uitbater of  zijn personeel, worden geweigerd. Hetzelfde geldt voor personen die wapens of gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben en/of gebruiken.

DRESSCODE

We hechten belang aan een verzorgd voorkomen. Draag daarom nette kledij bij je bezoek aan

The Missing Link. Volgende kledingstukken, accessoires en uiterlijke kenmerken zijn ongepast en daarom niet toegelaten:

 • Sportkledij zoals trainingspakken

 • Kleding met groepskenmerkende teksten

 • Slordige T-shirts

 • Petjes

Houd je je niet aan deze dresscode, dan kan je de toegang tot The Missing Link worden ontzegd.

RACISME, DISCRIMINATIE EN INTIMIDATIE

Een bezoek aan The Missing Link moet voor iedereen een fijne ervaring zijn. Daarom is elke vorm van racisme, discriminatie en intimidatie strikt verboden. Daartoe behoren onder meer: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vandalisme en geweld. Ook personen die zich gedragen alsof ze uit zijn op het plegen van geweld, zullen geen toegang krijgen.

EIGENDOM

Wie geen respect toont voor het in- en exterieur van The Missing Link riskeert een sanctie. Beschadig je eigendom van The Missing Link, dan ben je verantwoordelijk voor de reparatie of het vernieuwen ervan.

VERSTOREN VAN DE SFEER

The Missing Link staat bekend om zijn goede sfeer. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Wie overdreven lawaaierig is of de sfeer verstoort, riskeert een sanctie. Personen die in het verleden moeilijkheden hebben veroorzaakt in The Missing Link of andere horecagelegenheden, worden niet toegelaten.

GEBRUIK VAN DE TOILETTEN

Het is niet toegestaan om met meerdere personen één toiletruimte te gebruiken.

GEBRUIK VAN DE VESTIAIRE

Het is verplicht om jassen, schouder- en handtassen, rugzakken, regenschermen, valhelmen e.d. af te geven bij de vestiaire. Houd je bewijs goed bij, want zonder bewijs worden je jas en spullen niet teruggegeven!

BEVEILIGINGSCAMERA’S

Binnen en buiten The Missing Link gebruiken we op verschillende plaatsen beveiligingsapparatuur zoals camera’s. Als bezoeker van The Missing Link ga je ermee akkoord dat je gefilmd en/of gefotografeerd wordt. Bij het betreden van The Missing Link geef je ons het recht om deze opnames zonder enige beperking te gebruiken en door te geven. Je doet hierbij afstand van het recht op compensatie. De opnames kunnen bij ongevallen, geweldplegingen of noodsituaties aan politie en/of derden worden getoond.

ROKEN

Roken is enkel toegestaan in de rokersruimte.

CONSUMPTIE VAN DRANKEN

Je mag consumpties enkel binnen The Missing Link gebruiken. Het is verboden om consumpties, glazen of flessen mee naar binnen of buiten te nemen.

VERKOOP VAN GOEDEREN

Je mag binnen The Missing Link geen goederen verkopen of verhandelen.

INSTRUCTIES VAN PERSONEEL

Als bezoeker moet jeinstructies van de directie en/of personeelsleden meteen opvolgen, dit in het belang van je eigen veiligheid.

BIJ HET VERLATEN

We vragen je om bij het verlaten van The Missing Link:

 • geen vandalisme aan te richten

 • geen geluidsoverlast te veroorzaken

 • de orde en netheid te respecteren

 • geen voertuig te besturen indien je alcohol hebt gedronken

 • respect te tonen voor de omliggende woningen en hun bewoners

BIJ EEN OVERTREDING

 • Overtreed je de huisregels, dan word jeverwijderd uit de zaak. Dit gaat ook op wanneer je een overtreding uitlokt of iemand ertoe aanzet. Je krijgt een voorlopig lokaalverbod, dat van kracht blijft tot de eerstvolgende bijeenkomst van het managementteam. Dit team bepaalt de uiteindelijke sanctie. Krijg je een definitief lokaalverbod, dan wordt dit gemeld bij de politie.

 • In geval van strafbare feiten, doen we steeds aangifte bij de politie. Mogelijk geven we ook een signalement door.

 • Voor ongepaste zaken die niet beschreven staan in dit huisreglement, beslist de directie over de maatregelen die genomen zullen worden.

AANSPRAKELIJKHEID

The Missing Link kan niet aansprakelijk gesteld wordenvoor letsels, materiële en/of immateriële schade aan bezoekers bij het betreden van de zaak. Het verblijf in The Missing Link is geheel op eigen risico. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van items (of de inhoud ervan) in onze vestiaire. Geef je je rugzak of jas af voor bewaring, haal dan vooraf je waardevolle spullen eruit.

KLACHTEN

Eventuele klachten kan je schriftelijk melden. Richt ze tot:

The Missing Link, antwerpsesteenweg 297, 2390 westmalle.

Stel dit niet uit, want drie werkdagen na het ontstaan van je klacht vervalt je ‘klachtrecht’.